2024 International Forum on Fisheries and Human Rights, makiisa sa Industrial Sustainability International para mapabuti ang karapatang pantao
Post Update by i-edit on 2024-04-18 14:37:54
[2024 International Forum on Fisheries and Human Rights, makiisa sa Industrial Sustainability International para mapabut...
2024 International Forum on Fisheries and Human Rights ay nakikiisa sa pagpapanatili ng Industriya at Internasyonal na pagsulong ng mga karapatang pantao
Post Update by i-edit on 2024-04-17 17:27:49
2024 International Forum on Fisheries and Human Rights ay nakikiisa sa pagpapanatili ng Industriya at Internasyonal na p...
Post Update by i-edit on 2024-03-19 17:58:06
KARAHASAN HUWAG HAYAAN,MGA LINYA PARA SA HINAING O REKLAMO Lumikha ng maayos na kapaligiran sa pagpapatakbo para sa mga...
Maaring Gumamit ng mga Dayuhang Tripulante bilang mga Opisyal sa Pangisdaan at Inhinyeriyang Pangkaragatan
Post Update by i-edit on 2022-11-21 15:17:59
Fisheries Agency, Council of Agriculture, Executive Yuan Update 2022-11-22 Ang mga dayuhang tripulante na nagtatra...
Ang pagiging ganap na nabakunahan ay nagpapalaki ng proteksyon laban sa COVID-19
Post Update by i-edit on 2022-08-26 15:58:19
〔Ang pagiging ganap na nabakunahan ay nagpapalaki ng proteksyon laban sa COVID-19〕...
Pagpupulong ng Taiwan-Estados Unidos sa Paggawa sa Dagat Palitan ng Dalawahang-Panig sa Mga Istratehiya sa Pagpapabuti ng Pangingisda at Karapatang Pantao
Post Update by i-edit on 2021-12-09 16:52:42
Ang "Pagpupulong ng Taiwan-Estados Unidos sa Paggawa sa Dagat " ay ginanap noong umaga ng Ika-28 ng Oktubre, o...
Proteksyon sa mga Karapatan at Interes ng mga Dayuhang Marino na Nagtatrabaho sa mga Sasakyang Pangisda sa Malayong Karagatan sa Taiwan
Post Update by i-edit on 2021-10-07 11:38:20
I. Ang "Mga Panukala para sa Permit at Pamamahala ng Pagkuha ng  Dayuhang Marino na hindi galing ng Taiwa...
Sa kabuuan 7 Panulat