Iba’t ibang serbisyo sa reklamo para sa mga Dayuhang Mangingisda
unang pahina > Pamamaraan ng Pagreklamo > Iba’t ibang serbisyo sa reklamo para sa mga Dayuhang Mangingisda
Diversified Complaint Pipeline for Foreign Crew

Ang mga dayuhang tripulante ay nagsumikap nang husto para sa industriya ng pangisdaan ng Taiwan sa loob ng maraming taon na makadagdag sa kakulangan ng manggagawang pangisdaan at malaki ang naiambag sa ekonomiya ng pangisdaan ng Taiwan. Ibinibigay namin ang malaking kahalagahan sa mga kaugnay na karapatan at interes ng mga dayuhang tripulante. Kung mayroon kang hindi pagkakaunawaan sa paggawa, hindi makatwirang pagtrato o personal na paglabag, atbp., Ire-refer namin ang iyong reklamo sa lokal na government labor bureau o judicial police agency para sa imbestigasyon at pangangasiwa ayon sa batas upang maprotektahan ang iyong mga karapatan.


 
外籍移工24小時諮詢保護專線 
Foreign Workers' 24h Free Hotline
Hotline perlindungan dan konsultasi 24 jam bagi pekerja berkewarganegaraan asing

24 oras Libreng Hotline para sa mga Dayuhang Migranteng Manggagawa
Đường dây nóng tư vấn và bảo vệ 24/24 cho người lao động nhập cư nước ngoài


1955
本網站表單
This website form

Formulir situs website ini
Ang form ng website na ito
Mẫu trang web này
Form ng Reklamo para sa mga Dayuhang Tripulante
Kapag nakatanggap kami ng iniulat na kaso, hahawakan namin ito alinsunod sa batas at hindi isisiwalat ang pinagmulan ng kaso sa pampublikong institusyon. Nais naming ipaalala sa iyo na ang paggamit ng pagkakakilanlan ng ibang tao upang gumawa ng ulat ay maaaring may kasamang mga parusang panghukuman. Kung nag-uulat ka sa ngalan ng iba, mangyaring i-upload ang kasulatan upang maiwasang maapektuhan ang mga karapatan at interes ng mga manggagawang kasangkot.
*Kailangan ba itong maging konpidensyal?
 • Oo
 • Hindi
*Numero ng Pasaporte
e.g. AC123456
*Pangalan ng Nag-reklamo
Alinsunod sa mga probisyon ng Article 173 ng Administrative Procedure Act at Article 4 ng Measures for Confidentiality and Handling of Report Cases of the Labor Standards Act, kung hindi ibigay ng reporter ang kanyang tunay na pangalan, upang mapadali ang epektibong paggamit ng mga mapagkukunang pang-administratibo, maaaring hindi tanggapin ng opisinang ito ang kaso.
*E-mail
Kung hindi mo punan ang iyong email address, hindi mo matatanggap ang resulta ng iyong kaso.
*Nasyonalidad
Mga taon na Nagtrabaho sa mga Barkong Pangisdaan sa Taiwan
Telepono(Cellphone)
Pangalan ng Barkong Pangisdaan
Numero ng Barkong Pangisdaan
*Nilalaman ng Reklamo
Maramihang pagpipilian, mangyaring tukuyin sa susunod na tanong.
 • Itinago ang pasaporte
 • kulang sa pahinga
 • Overtime work
 • Ang suweldo ay mas mababa kaysa sa pangunahing suweldo
 • Hindi maipaliwanag na kakulangan ng suweldo
 • Kabiguang payagan ang mga manggagawa na kumuha ng bakasyon alinsunod sa batas
 • Hindi pinapayagan ang leave (hal. hindi pinapayagan ang sick leave)
 • Hindi sapat ang inumin tubig at pagkain sa karagatan
 • Sinaktan ng Kapitan
 • iba pa
*Mga Paglalarawan
Mangyaring ilarawan ang nilalaman na reklamo sa taas
其他佐證資料
※照片上傳格式僅限JPG、PNG、Word、PDF,每張照片大小請勿超過2MB。
I-drag ang slider para i-verify