Pagtatanong sa kaso ng reklamo
unang pahina > Pamamaraan ng Pagreklamo > Pagtatanong sa kaso ng reklamo
Pagtatanong ng reklamo ng mga dayuhang marino
*numero ng kaso
*Numero ng passport ID
I-drag ang slider para i-verify